• ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
  • นายจำนงค์ พูลภักดี ผอ.วษท.สตูล มอบใบประกาศ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ดีเด่น แด่ครูอรพินทร์ บำรุงเมือง
  • นายจำนงค์ พูลภักดี ผอ.วษท.สตูล มอบโล่ประกาศเกีตรติคุณ ครูชุมชนสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน แด่ครูสันติ สุวรรณกิจ
  • โรงพยาบาลสตูลมารับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
  • มุทิตาจิต
  • V-COP.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                 นายจำนงค์  พูลภักดี

    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ข่าวจาก Boga


 

แบบสำรวจ

คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดี
ปานกลาง
แย่
แย่มาก