ประชาสัมพันธ์ : ประกาศ เลื่อนการติดต่อรับเอกสารจบ ปวช. และปวส.

 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เลื่อนการติดต่อรับเอกสารจบ ปวช. และปวส. จากเดิม วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็น วันที่ 16 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ขอให้ผู้มาติดต่อกรุณาสวมหน้ากากอนามัย และขอความร่วมมือมาติดต่อเป็นรายบุคคลเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19