โพสวันที่ :17/11/2560 ( ผุ้เข้าชม : 192 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุม วิทบาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล