โพสวันที่ :13/12/2560 ( ผุ้เข้าชม : 23 ครั้ง)
ประมวลภาพ : ผู้อำนวยมอบเกียรติบัตรแด่ครูและนักเรียนในการแข่งแขันกีฬานักเรียน แห่งชาติ ครั้งที่ 39 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเปตองประเภททีมหญิง
สถานที่ : หน้าเสาธง