โพสวันที่ :15/09/2561 ( ผุ้เข้าชม : 204 ครั้ง)
ประมวลภาพ : การฝึกอรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) รุ่นที่ 1/2561 โดยวิทยาลัยเกษรและเทคโนโลยีสตูล ได้ส่งคณะครูเข้าอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15-21 กันยายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
สถานที่ : ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู