โพสวันที่ :28/09/2561 ( ผุ้เข้าชม : 207 ครั้ง)
ประมวลภาพ : 28 กันยายน 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จัดงานเกษียณอายุราชการ ผอ.จำนงค์ พูลภักดี ครูสุมล ฤทธิรัตน์ ครูวิโช กันตังกุล และครูสุมาลี ถีราวุฒิ โดยจัดขึ้น ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยฯ มีแขกเข้าร่วมงานกว่า 100 คน
สถานที่ : หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล