โพสวันที่ :08/10/2561 ( ผุ้เข้าชม : 438 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลได้รับคัดเลือกเป็นวิทยาลัยดีเด่น. ด้านการปฏิบัติงานสินค้าเกษตรตามระบบ. GAP ประจำปี 2561 รับมอบโล่จาก ท่าน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตร
สถานที่ : สำนักงานมาตรฐานอาหาร GAP