โพสวันที่ :23/07/2561 ( ผุ้เข้าชม : 539 ครั้ง)
ประมวลภาพ : นักเรียน นักศึกษาโครงการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ประชาสัมพันธ์โครงการ
สถานที่ : หน้าเสาธง