โพสวันที่ :21/05/2562 ( ผุ้เข้าชม : 520 ครั้ง)
ประมวลภาพ : ครูวนิดา ชลสิทธิ์ ได้ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา มีสำนักงานอาคาร 2 และนักเรียนนักศึกษาคนใดที่สนใจร่วมโครงการสามารถขอรายละเอียดหรือแบบฟอร์มได้ที่งานบ่มเพาะอาชีวศึกษา
สถานที่ : หน้าเสาธงวิทยาลัยฯ