โพสวันที่ :20/06/2562 ( ผุ้เข้าชม : 482 ครั้ง)
ประมวลภาพ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สำหรับวิทยาลัยในอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.ค.2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคสตูล