โพสวันที่ :11/03/2563 ( ผุ้เข้าชม : 208 ครั้ง)
ประมวลภาพ : วิทยาลัยฯ ได้กำหนดพื้นที่ในการบันทึกภาพและแสดงความยินดีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ไว้หน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล