วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล โดยคณะครูนำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างธรรมะ ร่วมทำความดี เฉลิมพระเกียรติ ในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีกิจกรรมร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดผังสามัคคี อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ติชม

สร้างโดย :


satunatc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ