วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลขอแสดงความยินดีกับคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลได้รับรางวัล ดังนี้ 👑ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ศึกษาการทำชาชงใบหญ้านางผสมหล่อฮังก๊วย 👑ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพมอร์ต้า เส้นใยทะลายปาล์มกับมอร์ต้าต้นเเบบ

ติชม

สร้างโดย :


satunatc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ