นายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ,นายสุธี เกื้อเกตุ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ,นางสาววันเพ็ญ สิตะพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ,ครู,บุคลากรประจำศูนย์ฯและผู้รับเหมาก่อสร้าง ร่วมพิธียกเสาเอกอาคารวิทยบริการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอมะนัง

ติชม

สร้างโดย :


311110936110

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ