โพสวันที่ :20/08/2560 ( ผุ้เข้าชม : 745 ครั้ง)
ประมวลภาพ : กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ป่าไม้ประจำถิ่น โดยคณะครู และนักเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร์ วันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล