โพสวันที่ :05/09/2560 ( ผุ้เข้าชม : 977 ครั้ง)
ประมวลภาพ : โครงการจัดตั้้งกลุ่มอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม.หลักสูตรเพาะเห็ดนางฟ้า โรงเรียนอรุณศาสตร์วิทยา
สถานที่ : โรงเรียนอรุณศาสตร์วิทยามูลนิธิ