โพสวันที่ :05/09/2562 ( ผุ้เข้าชม : 564 ครั้ง)
ประมวลภาพ : งานบ่มเพาะวิสาหกิจ จัดอบรมโครงการและศึกษาดูงานนอกสถานที่
สถานที่ : บริษัทเห็ดทอดนาโหนดฟู้ด จำกัด