โพสวันที่ :30/05/2562 ( ผุ้เข้าชม : 575 ครั้ง)
ประมวลภาพ : งานบ่มเพาะอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลรับการประเมินในระดับอศจ.ในวันที่ 30 พ.ค. 2562 โดยมีนายวิเชียร บุญเตี่ยว รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรฯสตูล, นายเจตน์ เกตุมุยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู, และนายอภิเดช จันทร์ศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล, และนางสาวสุพรรณี จันทรักษ์ พนักงานราชการครู เข้าประเมิน ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษา
สถานที่ : ห้องบ่มเพาะอาชีวศึกษา