โพสวันที่ :18/06/2562 ( ผุ้เข้าชม : 549 ครั้ง)
ประมวลภาพ : งานบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รับการประเมินจากคณะกรรมการระดับภาค ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18-24 มิ.ย.2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สถานที่ : วอศ.สงขลา