หมากงาช้าง

หมากงาช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์           Pinanga   dicksonii  Blume

ชื่อวงศ์                    Palmae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

               ปาล์มแตกกอ ลำต้นขนาด 4-6 เซนติเมตร ลำต้นสีขาวนวล มีข้อปล้องชัดเจน 
ใบประกอบแบบขนนก  เรียงสลับ  ใบย่อยรูปขอบขนาน  กว้าง 2-5 เซนติเมตร   ยาว 40-60 เซนติเมตร   ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบรูปลิ่ม แผ่นใบสีเขียวเข้ม กาบใบที่หุ้มลำต้นสีเหลืองนวล 
ดอกสีเหลืองอมเขียว ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงใต้โคนกาบใบ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ช่อดอกยาว 20-40 เซนติเมตร 
ผล ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว  ติดผลจำนวนมาก  ทรงกลมรี ขนาด 2 เซนติเมตร  ผลสุกสีแดง