กันเกรา

กันเกรา

ชื่อวิทยาศาสตร์            Fagraea  fragrans  Roxb.

ชื่อวงศ์                     Loganiaceae

ชื่ออื่นๆ                    มันปลา ตราเตรา ปันปลา ตำเสา ทำเสา

ชื่อสามัญ                  Anan

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
          เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ  เรือนยอดรูปทรงกลม เนื้อไม้ละเอียด  เสี้ยนตรง  เหนียว  แข็งมาก  ทนทาน  เปลือก สีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำ  แตกเป็นร่องลึกไม่เป็นระเบียบ  ที่ผิวเปลือกมีตุ่มเม็ดเล็ก ๆ เป็นกระจุก  กระจายอยู่ทั่วไป          

ใบเดี่ยว  ออกตรงกันข้าม  และออกที่บริเวณปลายกิ่งก้าน  ใบรูป รีแกม ขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม   โคนใบมนแหลม  ขอบใบเรียบ  แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน เรียบและหนา            

ดอก  สีขาวนวล  และเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้จะร่วง   กลิ่นหอมแรง  ออกเป็นช่อ  แบบช่อกระจุกหนาตามซอกใบปลายกิ่ง 

ผลสด  ขนาดเล็ก  กลม  ผลอ่อนสีเขียวอมน้ำตาลหรือส้ม  ผลแก่สีแดง  รสขม  เมล็ดมีขนาดเล็กมาก  สีน้ำตาลเข้มหรือดำ  หนึ่งผลมีหลายเมล็ด