ตะเคียนทอง

ตะเคียนทอง

 

ชื่อวิทยาศาสตร์            Hopea  odorata  Roxb.

ชื่อวงศ์                      Dipterocapaceae

ชื่ออื่นๆ                    ตะเคียน ตะเคียนใหญ่ จะเคียน แคน กะกี้ โกกี้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
          ตะเคียนทองเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่  ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ เปลือกหนาสีน้ำตาลดำ แตกเป็นสะเก็ด แก่นสีน้ำตาลแดง ใบ เป็นชนิดใบเดี่ยวรูปไขแกมรูปหอกหรือรูปดาบ เนื้อใบค่อนข้างหนา ปลายใบเรียว โคนใบมนป้านและเบี้ยว อยู่ตามง่ามแขนงใบ  ดอก  สีขาว มีขนาดเล็ก ออกเป็นช่อยาวๆ ตามง่ามใบและปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม ก้านช่อดอก ก้านดอกและกลีบรองกลีบดอกมีขนนุ่ม กลีบดอกและกลีบรองกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบโคนกลีบเชื่อมติดกันผล  กลมหรือรูปไข่เกลี้ยง ปลายมนเป็นติ่งคล้ายหนามแหลม ปีกยาว 1 คู่ รูปใบพาย ปลายปีก กว้างค่อยๆ เรียวสอบมาทางโคนปีก