พลับพลา

พลับพลา

ชื่อวิทยาศาสตร์            Microcos  tomentosa  Sm.

ชื่อวงศ์                      Tiliaceae

ชื่ออื่นๆ                     สากกะเบือละว้า, กะปกกะปู,  หมากหอม,  หลาย,  คอมขน,  มลาย, น้ำลายควาย,  พลา,

พลาขาว,  พลาลาย,  ขี้เถา,  คอมส้ม, คอม, เกลี้ยง, ข้าวจี่, ไม้ลาย,  ม้าลาย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์     
          ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลาง  ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ แตกกิ่งต่ำโคนต้นเป็นพูพอนต่ำ  ลำต้น เปลือกสีน้ำตาลปนเทา แตกล่อนเป็นแผ่นสะเก็ดบางๆ  ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน  ปลายใบเป็นติ่งแหลมสั้น ฐานใบมน ผิวใบทั้งสองด้านมีขนรูปดาวสีน้ำตาล   ปกคลุม ขอบใบจักฟันเลื่อยถึงเรียบ  ดอก สีเหลือง เป็นช่อแตกแขนง มีเกสรเพศผู้จำนวนมาก  รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ ผลสดแบบมีเนื้อ เมล็ดเดียว ทรงกลมแกมไข่กลับ ผลสุกสีม่วงดำ ผิวมีขนรูปดาว