พะยอม

พะยอม

ชื่อวิทยาศาสตร์            Shorea  roxburghii  G.Don

ชื่อวงศ์                      Dipterocapaceae

ชื่อสามัญ                   White - Meranti

ชื่ออื่นๆ                     กะยอม, แคน, พะยอม, สุกรม, พะยอมทอง, ยางหยวก  ขะยอมดง พะยอมดง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
          ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  ผลัดใบระยะสั้น ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือรูปไข่ เปลือกนอกหนาสีน้ำตาลหรือเทา แตกเป็นร่องตามยาวของลำต้น และเป็นสะเก็ดหนา กิ่งอ่อนเกลี้ยง ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปขอบขนาน โคนมน ปลายมนหรือหยักเป็นติ่งสั้นๆ เนื้อใบค่อนข้างหนาเป็นมัน  แผ่นใบเกลี้ยง ขอบใบมักเป็นคลื่น ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเหลืองก่อนหลุดร่วง มีขนสั้นๆ สีน้ำตาล ดอก เป็นช่อออกตามปลายกิ่งหรือเหนือรอยแผลใบ กลีบดอกสีขาวหรือขาวแกมเหลืองอ่อน กลิ่นหอมจัด กลีบดอกบิดเป็นเกลียว ผลรูปกระสวย อยู่ใต้กระพุ้งโคนปีก มีปีกยาว 3 ปีก ปลายมนกลม เมื่อแห้งจะเป็นสีน้ำตาลแก่ ปีกสั้นมี 2 ปีก โคนปีกหนา ปลายยาว และแหลม ผลแก่สีน้ำตาลแดง เมล็ดเกลี้ยง ปลายมีติ่งแหลม เวลาแก่หลุดร่วงแล้วหมุนด้วยปีกไปไกล