มะขามป้อม

มะขามป้อม

ชื่อวิทยาศาสตร์            Phyllanthus  emblica  L.

ชื่อวงศ์                     Euphorbiaceae

ชื่อสามัญ                  Emblic  myrablan,  Malacca tree

ชื่ออื่นๆ                    กันโตด, กำทวด, มั่งลู่, สันยาส่า
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
          ไม้ยืนต้น  ขนาดกลาง  เปลือกสีเขียวอมเทาลอกออกเป็นแผ่นๆ  เนื้อไม้สีแดงอมน้ำตาล  ใบเดี่ยว สีเขียวอ่อน  เรียงชิดกัน  ก้านใบสั้นมาก  ดอกเล็กสีขาว หรือ นวล ดอกแยกเพศ แต่เกิดบนต้นเดียวกัน ออกตามง่ามใบ 3 – 5 ดอก  ไม่มีกลีบดอก ผลกลม มีเนื้อหนา  ผลอ่อนสีเขียวอ่อน ผลแก่สีเขียวอมเหลือง เนื้อรับประทานได้ มีรสฝาด เปรี้ยว ขม และอมหวาน เปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง มีสันตามยาว 6 สัน ภายในมี 6 เมล็ด