มะเม่า

มะเม่า

ชื่อวิทยาศาสตร์            Antidesma  ghaesembilla  Gaertn.

ชื่อวงศ์                     Euphorbiaceae

ชื่ออื่นๆ                    ขะเม่าผา  เม่าไข่ปลา  เม่าทุ่ง  มังเม่า  เม่าตาควาย  เม่าสร้อย  มะเม่าข้าวเบา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
          ไม้ยืนต้น หรือไม้พุ่มขนาดเล็ก  เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา แตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ  กิ่งอ่อนและยอดอ่อน  มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาล  ใบเดี่ยว  เรียงสลับ  ในระนาบเดียวกัน  แผ่นใบกว้างรูปไข่ถึงรูปรี  ขอบใบเรียบ  ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้านหรือมีขนเล็กน้อย  ดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลด  ตามซอกใบใกล้ยอดและปลายกิ่ง  แยกเพศอยู่ต่างต้น  ดอกมีขนาดเล็กมาก  มีดอกย่อยจำนวนมาก  สีเขียว ขนาดเล็ก  ใบประดับรูปใบหอก  มีขนสั้นนุ่ม  ไม่มีก้าน  ผลเป็นช่อ  ผลค่อนข้างกลมหรือรี  ขนาดเล็ก  ผิวมีขน  ผนังชั้นในแข็ง ผลอ่อนสีขาว  ผลสุกมีสีแดงคล้ำถึงดำ เมล็ดขนาดเล็ก 1-2 เมล็ด