หมากพลูตั๊กแตน

หมากพลูตั๊กแตน

ชื่อวิทยาศาสตร์           Dalbergia  oliveri Gamble

ชื่อวงศ์                     PAPILIONACEAE

ชื่อสามัญ                  Black-wood

ชื่ออื่นๆ                    ประดู่ชิงชัน ดู่สะแดน เก็ดแดง อีเม็ง พยุงแกลบ กะซิก กะซิบ ชิงชัง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น ไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ เปลือกหนา สีน้ำตาลเทา กะเทาะล่อน เป็นแผ่นขนาดเล็ก เปลือกในสีเหลือง ใบ ยอดและใบอ่อนออกสีแดง เกลี้ยงหรือมีขนเพียงเบาบาง ใบ เป็นช่อ มีลักษณะยาวรี รูปขอบขนานแกมรูปหอก ฐานใบมนกลม ปลายใบมนทู่และหยักเว้าเล็กน้อย ทางด้านท้องใบจะมีสีจางกว่าหลังใบ  ดอก สีขาวอมม่วง ออกเป็นช่อดอกเชิง ประกอบตามปลายกิ่ง ดอกจะเกิดพร้อมกับการผลิใบใหม่   ฝักมีลักษณะแบนแผ่เป็นปีกยาวรีหรือรูปขอบขนาน  ผิวเรียบส่วนที่หุ้มเมล็ดหนาแข็ง มีลักษณะเป็นกระเปาะกลมหรือแกมรีเล็กน้อย นูนเห็นได้ชัด ส่วนมากมีเมล็ดเดียว มีลักษณะคล้ายรูปไตสีน้ำตาล