เหรียง

เหรียง

 

ชื่อวิทยาศาสตร์           Parkia  timoriana

ชื่อวงศ์                     Mimosaceae

ชื่อสามัญ                  Nitta tree

ชื่ออื่นๆ                     เหรียง  เรียง  สะเหรี่ยง  กะเหรี่ยง  นะกิง  นะริง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

             เหรียงเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่ ลำต้นเปลาตรงสูงถึง 50 เมตร มีพูพอน ลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกับสะตอ เปลือก เรียบ กิ่งก้านมีขนปกคลุมประปราย
ใบ ประกอบขนนกสองชั้น
ดอก  ออกเป็นช่อกลม ดอกย่อยมีก้านดอกสั้นๆ และมีใบประดับรองรับกลีบรองกลีบดอกของดอกสมบูรณ์เพศเชื่อมติดกันเป็นหลอด
ผล  เป็นฝักตรงไม่บิดเวียนเหมือนสะตอ  เมล็ดไม่นูนอย่างชัดเจน แต่ละฝักมีเมล็ดรูปไข่ ประมาณ 20 เมล็ด เปลือกหุ้มเมล็ดหนาสีคล้ำ