โครงการงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษา

โครงการงานบ่มเพาะฯ ประจำปีการศึกษา 2563 
>>โครงการเขียนแผนธุรกิจ           
>>โครงการประเมินแผนธุรกิจ 
>>โครงการพัฒนาห้องบ่มเพาะฯ  

ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 
1. ธุรกิจ FFT Leather good
2. ธุรกิจการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
3. ธุรกิจ Anabus เขาค้อม
4. ธุรกิจสวนกาแฟโรบัสต้า
5. ธุรกิจสาวหน้าใสด้วยมาตรฐาน GAP
6. ธุรกิจบริการงานคอมพิวเตอร์
7. ธุรกิจโกปี้นครีสโตย
ธุรกิจท่ี่ได้รับการส่งเสริมจากงานบ่มเพาะประจำปี 2563 
     1. ธุรกิจน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย
     2. ธุรกิจสุวิมลไก่สด

รายงานแผนธุรกกิจในปีการศึกษา 2562 
>>ธุรกิจการเลี้ยงไก่เพื่อจำหน่าย
>>ธุรกิจน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย  รูปภาพ  การประชาสัมพันธ์  รายงาน
>>ธุรกิจไตปลาแห้งสโตย
>>ธุรกิจอเวนเจอร์ ฺBOLOTIE
>>ธุรกิจสกรีไอเดีย

โครงการงานบ่มเพาะฯ ประจำปีการศึกษา 2562 
>> โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาดูงาน  ณ  สวนลุงนวย  อ.เมือง จ.พัทลุง วันที่ 17 สิงหาคม 2562 
>> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
>> วิทาลัยรับการประเมินผลการดำเนินงาน ระดับภาค ภาคใต้  ณ วอศ.สงขลา  วีดีโอนำเสนอ  คลิก
>> วิทยาลัยรับการประเมินในระดับอศจ.สตูล
>>ประชาสัมพันธ์โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 

แผนธุรกิจในปีงบประมาณ 2561 
  
   >> ธุรรกิจทีี่ผ่านการบ่มเพาะประจำปี 2561
   >> 
รายงานผ่านระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต

   >> ธุรกิจการปลูกข้าวโพดหวานและผลิตน้ำนมข้าวโพดเพื่อจำหน่าย
   >>ธุรกิจเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในบ่อดิน

   >> ธุรกิจไตปลาแห้งสโตย
   >> ธุรกิจ Smile IT
   >> โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 
   >> สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษา

   >> ประชาสัมพันธ์โครงการประจำปี 2561
   >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการประจำปี 2561  ไฟล์ pdf
   >> รายชื่อผู้ผ่านการบ่มเพาะ ประจำปีการศึกษา 2560    

smileyโครงการจัดตั้้งกลุ่มอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  หลักสูตรการเพาะเห็ดเพื่อการค้า โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
 


   ประชาสัมพันธ์โครงการ ปีงบประมาณ 2560


แผนธุรกิจในปีงบประมาณ 2560   ดังนี้
     >> แผนธุรกิจบริการจัดอาหารว่างและให้เช่าผ้าคลุมเก้าอี้
     >> แผนธุรกิจการปลูกข้าวโพดเพื่อจำหน่าย
     >> แผนธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อลูกผสมสามสายเลือดเพื่่อจำหน่าย
     >> แผนธุรกิจศึกษาดูงานนอกสถานที่
     >> แผนธุรกิจอบรมเขียนแผนธุรกิจ
     >> แผนธุรกิจประเมินแผนธุรกิจ

 


     รายงานข้อมูลนักเรียนผู้ผ่านศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจประจำปี 2559