หวาย

หวาย

ชื่อวิทยาศาสตร์:        Calamus viminalis Willd.

ชื่อวงศ์                    Arecaceae

ชื่อสามัญ:                Rattan

ชื่ออื่นๆ                    หวายดง หวายใหญ่ หวายนั่ง เสือครอง หวายขม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์        

          เป็นไม้เถา  มีขนาดปานกลาง ลำต้นสีเขียวแตกกอ ลำต้นและกาบใบมีหนาม กาบหุ้ม     ลำต้นสีเขียวเข้ม เคลือบด้วยไขสีขาวบาง และมีหนามโดยรอบ ใบ ประกอบแบบขนนก ก้านใบมีหนาม  เรียงตัวกันเป็นกระจุก แบบตรงกันข้าม ใบรูปแถบเรียวยาว  ดอก ช่อดอกออกมาจาก   ลำต้นโดยทยอยสร้างไม่พร้อมกัน  ผล    ค่อนข้างกลม มีลักษณะเป็นเกล็ดซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ ผลอ่อนสีเขียวเมื่อแก่แล้วมีสีเหลืองขาว เนื้อในมีรสฝาด เมล็ด แข็ง ผิวขรุขระ หนึ่งผล มี 1-2 เมล็ด เมื่ออายุได้ 2-3 ปี จะเริ่มติดดอก