สาเก

สาเก

ชื่อวิทยาศาสตร์ :          Artocarpus  altilis  Fosberg

ชื่อวงศ์ :                   Moraceae

ชื่อสามัญ :                 Bread Fruit Tree, Bread Nut Tree (seedless from)

ชื่ออื่นๆ :                  ขนุนสำปะลอ  สาเก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ต้นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ แตกกิ่งก้านทรงพุ่มแผ่กว้าง เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม  ใบเดี่ยว ออกสลับ มีขนาดใหญ่ ใบเว้าเป็นแฉกลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ ก้านใบและเส้นใบมีสีเหลืองเห็นชัดเจน แผ่นใบสีเขียวเข้ม หนา ยอดอ่อนมีกาบสีเหลืองอมเขียวหุ้ม  ดอก สีเหลืองเป็นดอกช่อ แยกเป็นช่อดอกตัวผู้ และช่อดอกตัวเมีย ช่อดอกตัวผู้เป็นช่อ รูปทรงคล้ายกระบอง ห้อยลง ส่วนช่อดอกตัวเมียเป็นรูปทรงกลม ออกดอกตลอดปี

ผล เป็นผลรวม มีรูปทรงรูปไข่หรือเกือบกลม ภายในมีเนื้อไม่มีเมล็ด สีเขียวอมเหลือง สายพันธุ์หนึ่งมีแต่เมล็ด เรียกว่าขนุนสำปะลอ