สะเดาเทียม

สะเดาเทียม

ชื่อวิทยาศาสตร์         Azardirachta  excelsa (Jack) Jacobs

วงศ์                       MELIACEAE

ชื่ออื่น                     สะเดาช้าง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เปลือก  เรียบเมื่ออายุยังน้อย เมื่อมีอายุมากขึ้นเปลือก จะแตกล่อนเป็นแผ่น  ใบประกอบรูปขนนก เรียงสลับกันเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ใบย่อย เยื้องสลับกันเล็กน้อย   ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ในสีเขียวอ่อน  ดอก ออกรวมเป็นช่อตามง่ามใบสีขาวหรือสีเขียวอ่อน  ผล         รูปไข่เมื่อแก่สีเหลือง ผลแก่ไม่แตก เปลือกหนา เนื้อในเมล็ดมีกลิ่นแรงมีเมล็ดเดียว