ตะเคียนทราย

ตะเคียนทราย

ชื่อวิทยาศาสตร์           Hopea  ferrea Laness.

ชื่อวงศ์                     DIPTEROCARPACEAE

ชื่ออื่นๆ                    ตะเคียนหิน  เหลาเตา  ตะเคียนหนู

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น  ไม้ยืนต้นผลัดใบ  เปลือก สีน้ำตาลแก่ แตกล่อนเป็นสะเก็ด โคนต้นมักมีพูพอนต่ำเรือนยอดเป็นพุ่ม กลมหรือรูปกรวยแหลม มองเห็นสีแดงอ่อนในระยะที่ผลิใบใหม่ ๆ  กิ่งอ่อนเรียบมีขนประปราย    ใบ  ใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่แกมรูปหอก  ปลายเป็นติ่งทู่ โคนมนกว้างค่อยๆ เรียว ไปทางปลายดอก ดอกเล็ก สีขาว หรือขาวปนเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามง่ามใบและปลายกิ่ง  ผล  ผลโตประมาณ 1.4 เซนติเมตร ปลายเป็นติ่งแหลม มีขนประปราย  มีปีกยาว 2 ปีก