กะพ้อ

กะพ้อ

ชื่อวิทยาศาสตร์           Licuala  spinosa Thunb.

ชื่อวงศ์                     Palmae

ชื่อสามัญ                  Fan Palm

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

เป็นไม้ล้มลุก ประเภทเดียวกับไพล หรือ ขิง ลำต้นอยู่ใต้ดิน สีขาวอมเหลือง ใบ ออกซ้อนกันเป็นแผง ลักษณะของใบเรียวยาว ใบมีสีเขียวแก่  ดอก ออกเป็นช่อ โผล่พ้นขึ้นจากหัวใต้ดิน ช่อก้านดอกยาว และเป็นปุ้ม กลีบดอกสี ขาวนวล ส่วนปลายกลีบอ้าออกกลีบเลี้ยง จะอุ้มน้ำไว้ได้  ผล ลักษณะเป็นฝักกลมยาว 30-50 เซนติเมตร ส่วนหัวและท้ายเรียวเล็ก สีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้ม ใช้รับประทานเป็นอาหารได้  เมล็ด ลักษณะค่อนข้างกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-1 เซนติเมตร เมื่อสุกจะมีสีส้มถึงแดงคล้ำ