รสสุคนธ์

รสสุคนธ์

ชื่อวิทยาศาสตร์            Tetracera  loureiri  (Finet.&Gagnep.) Pierre ex Craib.

ชื่อวงศ์                      Dilleniaceae

ชื่อสามัญ                  Tetracera loureiri, Dillenia

ชื่ออื่นๆ                    ลิ้นแฮด มะตาดเครือ  อรคนธ์ ย่านปด ปดคาย ปดเลื่อน ปดน้ำมัน รสสุคนธ์ขาว มะตาดเครือ  เถากะปดใบเลื่อม  บอระคน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
          ไม้เถาเนื้อแข็ง ขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ เลื้อยได้ไกล 5-8 เมตร กิ่งอ่อนมีขน แตกกิ่งเลื้อยทอดยาว เปลือกเถาสีน้ำตาล มีเนื้อไม้แข็ง มีใบรวมอยู่เฉพาะปลายยอด  ใบมีใบรวมอยู่เฉพาะปลายยอด  ใบเดี่ยวรูปรี ถึงรูปขอบขนาน โคนใบและปลายใบมนถึงแหลม ขอบใบจักห่างๆ ใบออกเรียงแบบสลับกัน เนื้อใบค่อนข้างหนา  ดอกเล็กๆ ออกเป็นช่อ แบบแยกแขนง ออกที่ซอกใบ หรือปลายยอด มีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกมีทรงกลม สีขาว หลุดร่วงง่าย มีกลิ่นหอม ดอกบานไม่พร้อมกัน เกสรเพศผู้สีขาว มีเป็นจำนวนมาก  ดอกส่งกลิ่นหอมแรงตอนกลางคืน  ผล รูปไข่เบี้ยว สีเขียว มีจะงอยที่ส่วนปลาย เมื่อแก่จะแตกแนวเดียว ภายในมีเมล็ดสีดำรูปไข่ 1-2 เมล็ด และมีเยื้อหุ้มเมล็ด (รก) สีแดงสด