ยางพารา

ยางพารา

ชื่อวิทยาศาสตร์           Hevea   brasiliensis  Mull-Arg.

ชื่อวงศ์                     Euphorbiacea

ชื่อสามัญ                  para rubber

ชื่ออื่นๆ                    กะเต๊าะห์, ยาง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ  เรือนยอดรูปไข่ ค่อนข้างกลมหรือรูปกรวย หรือทรงกระบอก ทรงพุ่มไม่แน่นทึบ  เนื้อไม้อ่อน  ลำต้น  เปลาตรง  มีน้ำยางข้นคล้ายน้ำนม  เปลือก ต้นอ่อนหรือขณะที่เป็นต้นกล้าสีเขียวอ่อน  ผิวเรียบเป็นมันลอกออกง่าย  ต้นที่มีอายุมากจะมีสีเทาอ่อนเทาดำหรือน้ำตาล  เรียบไม่แตกสะเก็ด  ใบ เป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ  ออกเรียงเวียนสลับ  มีใบย่อย 3 ใบ รูปไข่กลับแกมขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบสอบแคบ  ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบเกลี้ยงสีเขียวเข้ม  ดอก สีเหลืองอ่อนขนาดเล็ก ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง  ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งและปลายกิ่ง  เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ  แต่อยู่ในต้นเดียวกัน  ผล เป็นผลแห้งแบบแคปซูล  กลม  แบน  หรือทรงกระบอก  แบ่งออกเป็น 3 พู  แต่ละพูมีเมล็ด 1 เมล็ด  ผลอ่อนสีเขียว  เมื่อแก่สีน้ำตาลอมเทา  และแตกออก