ประดู่

ประดู่

ชื่อวิทยาศาสตร์           Pterocarpus  indicus  Willd

ชื่อวงศ์                     LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ชื่ออื่นๆ                    ดู่บ้าน (ภาคเหนือ), ประดู่บ้าน ประดู่ลาย อังสนา (ภาคกลาง), สะโน (นราธิวาส)

ชื่อสามัญ                  Burmese Rosewood, Andaman Redwood, Amboyna Wood

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

          ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  ผลัดใบก่อนออกดอก เรือนยอดรูปคล้ายทรงกระบอก ยอดอ่อนมีขนปกคลุมเล็กน้อย เปลือกนอกสีน้ำตาลเทา หนา แตกหยาบๆ เป็นร่องลึก  ใบเรียงสลับ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่  ใบย่อยรูปไข่ รูปรีหรือรูปขอบขนาน โคนใบมนหรือค่อนข้างแหลม ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบมีขนสั้นๆ  ดอกเป็นช่อแบบกระจะ ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง ติดกันเป็นถ้วยสีเขียว กลีบดอก สีเหลืองแกมแสด ลักษณะกลีบเป็นรูปผีเสื้อ  ผลแห้ง รูปกลมหรือรีแบน ขอบมีปีกบางคล้ายใบโดยรอบ แผ่นปีกบิด เป็นคลื่น ผิวมีขนละเอียด มี 1 เมล็ด