เต่าร้าง

เต่าร้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์           Caryota  mitis  Lour.

ชื่อวงศ์                     Arecaceae

ชื่อสามัญ                  Burmese fishtail palm, clustered fishtail palm

ชื่ออื่นๆ                     เต่าร้างแดง  เขื่องหมู่  มะเด็ง  งือเด็ง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้นแตกกอ  สามารถแตกหน่อด้านข้างในตำแหน่งใต้ดินหรือใกล้ผิวดินเป็นกอ เป็นกอขนาดเล็ก   ลำต้นมีสีแดงเข้มปนน้ำตาลจนเกือบดำ  ใบรูปขนนกสองชั้น เป็นรูปหางปลา ปลายใบเว้า มีหยัก ฟันเลื่อย ใบมีสีเขียวเข้มทั้งหลังใบและใต้ใบ ดอก ช่อดอกแบบแตกแขนงเป็นช่อดอกเล็กๆ ช่อดอกจะผลิดอกย่อยออกมาจากภายใต้กาบใบ ช่อดอกประกอบด้วย ดอกเพศผู้สีเหลืองนวล ดอกเพศเมียสีเหลือง ผลมีลักษณะรูปร่างกลม   ผลอ่อนมีสีเขียวเข้ม ผลแก่มีสีแดงปนน้ำตาล เมล็ดมีสีส้ม