ต้นไม้ประจำถิ่นในวิทยาลัย


กิจกรรมที่ 1 ปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4


กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมป่าไม้และสิ่งแวดล้อมค่ายอบรมอนุรักษ์ป่าและมัคคุเทศก์
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่ป่าในวิทยาลัยฯ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรักษาสวนป่า
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปลูกป่าและปล่อยปลา


กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสำรวจพันธุ์ไม้ภายในวิทยาลัยฯ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกป่านิเวศ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ประจำถิ่น 

1.ศรีตรัง 
2. ตะแบก
3.หมากพลูตั๊กแตน
4.หมากหมก
5.ส้านใหญ่
6.หมากงาช้าง
7.หลุมพอ
8.เหรียง
9.หว้า
10.อินทนิล
11.หัสกุล
12.มะฮอกกานี
13.กระถินเทพา
14.กระถินณรงค์
15.หวาน
16.หยีน้ำ
17.สาเก
18.สะบ้า
19.สะเดาเทียม
20.ตะเคียนทราย
21.แลแก
22.กะพ้อ
23.กระโดน
24.ราชพฤกษ์
25.กาฬปพฤกษ์
26.รสสุคนธ์
27.ยางพารา
28.มะขาม
29.ประดู่
30.เต่าร้าง
31.กระทือ
32.กันเกรา
33.ขันทองพยาบาท
34.ตะเคียนทอง
35.เถาวัลย์เปรียง
36.พลับพลา
37.พะยอม
38.มะขามป้อม
39.มะนาวผี
40.มะเม่า