หมากหมก

หมากหมก

ชื่อวิทยาศาสตร์:           Lepionurus  sylvestris  Bl.

ชื่อวงศ์:                   OPILOACEAE

ชื่ออื่นๆ                    หมากหมก  พูมสามง่าม  ผักพูม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

                 เป็นพืชยืนต้นขนาดเล็ก ความสูง 4-5 ฟุต ลำต้นสีเขียว กิ่งก้านแผ่ออกจากลำต้นเป็นทรงพุ่ม
ใบ     ยาวรีปลายแหลม หน้าใบเป็นมันลื่น ขอบใบเป็นหยักเล็กน้อย ใบกรอบเกรียมออกใต้ลำกิ่งระหว่างขั้วใบ

ดอก   ออกเป็นช่อ ดอกอ่อนสีเทา ดอกแก่สีเหลืองปลายดอกสีแดงจะเปลี่ยนจากดอกมาเป็นผล
ผล     ลักษณะและขนาดของผลคล้ายลูกเขลียง ช่อหนึ่งมี 3-5 ผล ผลอ่อนสีเขียว  ผลสุกสีแสด