ศรีตรัง

ศรีตรัง

ชื่อวิทยาศาสตร์           Jacaranda obtusifolia Humb. & Bonpl.

ชื่อวงศ์                     BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ                  Green ebony , Jacaranda

ชื่ออื่นๆ                    แคฝอย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น   ไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ เรือนยอดโปร่ง เปลือกสีน้ำตาลอมขาว แตกล่อนเป็นแผ่นบางตามยาวคล้ายกระดาษ  ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงตรงกันข้าม ใบย่อย 12-21 คู่ เรียงตรงข้าม ใบรูปขอบขนานแกมรูปเหลี่ยมข้าวหลามตัด  ปลายใบแหลม โคนใบเบี้ยว ดอกสีม่วงอ่อน มีกลิ่นหอมอ่อน ออกเป็นช่อแบบกระจุกแยกแขนงตามกิ่งและซอกใบ ใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสีม่วงเข้ม

ผล แห้งแตกเป็นฝักสีน้ำตาลอ่อน  เมื่อแก่แตกออกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีปีกจำนวนมาก