ยินดีตอนรับสู่หน้า ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

หน้าแรก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

หน่วยงานภายในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

      งานประชาสัมพันธ์

         - กำหนดการ โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน​ที่1/ 2562 ในวันพุธ​ ที่ 29 พฤษภาคม​ 2562 ​ณ หอประชุม​
            วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สตูล
          - ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อศัญกรรม  คลิก

      งานปกครอง
      งานกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา
      งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
      งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
      งานครูที่ปรึกษา
      งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน