ยินดีตอนรับสู่หน้า ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

หน้าแรก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

 

 

 

หน่วยงานภายในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

      งานประชาสัมพันธ์

      งานปกครอง
      งานกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา
      งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
      งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
      งานครูที่ปรึกษา
      งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน