8 ก.พ. 66 การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หน่วยสตูล ณ โดมเกษตรเขาค้อม วษท.สตูล

ติชม

สร้างโดย :


satunatc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ