การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 43 ณ วษท. ยโสธร

ติชม

สร้างโดย :


satunatc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ